พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ถั่วลันเตา (Sugar bean)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ผล ฝักแบน สีเขียวอ่อน เนื้อกรอบ มีรสหวาน

ข้อมูลอื่นๆ

เป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ และอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสเหมาะต่อการบำรุงกระดูกและฟัน
นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วย วิตามินบี วิตามินบี 12 และสารเลซิทิน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาท นิยมนำมาผัดไฟแรง หรือลวกอย่างลวดเร็วเพื่อคงคุณค่าสารอาหาร