พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

คะน้าใบ (Kale)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ข้อมูลอื่นๆ

เป็นผักที่ดีต่อสุขภาพเพราะมีเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีสูง มากโดยเบต้าแคโรทีนเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอ มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็ง และบำรุงสายตา ส่วนวิตามินซี ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ดีต่อผิวพรรณ ส่วนใบคะน้ามีแคลเซียมสูง ดีต่อกระดูกละฟัน