พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

บรอคโคลี่ (Broccoli)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ข้อมูลอื่นๆ

ดอกบรอคโคลี่ประกอบไปด้วยช่อดอกย่อยที่เกาะกันแบบหลวมๆ ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญหลากหลายชนิด เช่น เบต้าแคโรทีนและกูลโคซิโนเลตซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสารซิลโฟราเฟนและอินโดลที่มีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูง ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายและมีวิตามินเอซึ่งมีประโยชน์ต่อสายตา แต่สารอาหารนี้จะถูกทำลายได้ง่ายหากปรุงอาหารผ่านความร้อนสูงและนาน