พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

กะหลํ่าปลี (Cabbage)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ข้อมูลอื่นๆ

รสชาติหวานกรอบ มีวิตามินซีสูง มีสารซัลเฟอร์ และให้ใยอาหาร มีสารกลูโคซิโนเลทและซัลเฟอร์ ที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้และกระเพาะอาหาร
แต่ไม่ควรรับประทานสดเกินวันละ 1-2 กิโลกรัม เพราะมีสาร goitrogen ซึ่งจะไปลดการดูดซึมไอโอดีนในร่างกาย แต่สารนี้จะสลายเมื่อรับประทานแบบปรุงสุก

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา