พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้าวโพดฟักอ่อน (Baby corn)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้าวโพดฟักอ่อนที่อยู่ในระยะก่อนผสมเกสร ฝักมีสีเหลืองอ่อนยังไม่พัฒนาเป็นเมล็ด เปลือกมีลักษณะเป็นกลีบบาง ๆ สีเขียวมีหลายชั้นห่อหุ้มอยู่ มีรสชาติหวานและสีเหลืองสวย นิยมนำมาปรุงในเมนูผัด ต้ม ลวกจิ้ม หรือชุบแป้งทอด หากรับประทานเป็นประจำจะช่วยลำคลอเรสเตอรอลในเลือด ป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวช่วยย่อยอาหารทำให้เจริญอาหาร กระตุ้นให้กระเพาะและลำไส้ทำงานได้ดีอีกด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา