พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

มะระจีน (Bitter Melon)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท เป็นไม้เถาประเภทเดียวกับซาโยเต้
ผล ขนาดผลใหญ่ ผิวมีสีขาว ขรุขระ เป็นตะปุ่มตะปํ่าทั่วผล มีรสชาติขมเล็กน้อย

ข้อมูลอื่นๆ

ช่วยให้เจริญอาหาร นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคเบาหวาน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา