พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ยอดและลูกมะระหวาน (Chayote)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ต้น ลักษณะลำต้นเป็นเหลี่ยม เถาเลื้อยยาว มีหนวดใช้ยึดเกาะตามค้างเหมือนตำลึง สามารถบริโภคได้ทั้งยอด
ผล ผลมีสีเขียวอ่อน ลักษณะคล้ายฝรั่งหรือลูกแพร์ ผิวขรุขระ เนื้อคล้ายฟักและแตง เนื้อกรอบฉํ่านํ้า สามารถรับประทานเป็นผักสดได้ หรือนำมาปรุงอาหาร เช่น ผัด ทำแกงจืด และลวกจิ้มนํ้าพริกได้