พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผักกาดกวางตุ้ง (Chinese mustard)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ข้อมูลอื่นๆ

ผักกาดกวางตุ้ง อายุการเก็บเกี่ยว 40 – 45 วัน เป็นผักที่นิยมบริโภคกันมากของคนในแถบเอเชีย เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปด้วยแคลเซียม วิตามีนเอ และวิตามินซี นิยมนำมาประกอบอาหารประเภทผัด ต้ม หรือทานเคียงกับนํ้าพริก