พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท หน่อไม้ฝรั่งสายพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี

ข้อมูลอื่นๆ

หน่อไม้ฝรั่ง มีเส้นใยอาหารสูง ช่วยในการขับถ่าย รสชาติหวาน กรอบ อร่อย สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ผัด ลวก ย่าง