พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

สลัดเรดโบลว์ ชื่อสามัญ : Red bowl lettuce

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ชื่อ : สลัดเรดโบลว์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lactuca sativa var. crispa

ชื่อวงศ์ : Asteraceae

ชื่อสามัญ : Red bowl lettuce

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลักษณะเป็นทรงพุ่มเตี้ย ใบมีสีแดงเข้มแยกเป็นแฉกๆ หนาและกรอบกว่าเรดโอ๊ค สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน มีความต้านทานต่อโรคและแมลง
ใบ ใบเป็นสีแดงเข้ม สวยงาม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน มีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้อย่างดีเยี่ยม ใบจะมีความหนาและกรอบ ใบมีสีแดงเข้มแยกเป็นแฉกๆ

ข้อมูลอื่นๆ

การกระจายพันธุ์ : ถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย และยุโรปการเพาะปลูก : การเตรียมดินขุดดินตากแดดและโรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 0 – 100 กรัม/ตร.ม. ทิ้งไว้ 14 วัน ให้วัชพืชแห้งตาย ขึ้นแปลงกว้าง 1 ม. ใส่ปุ๋ย 12 – 24 – 12 และ 15 – 0 – 0 อัตรา 50 กก./ไร่ สัดส่วน 1 : 1 (รองพื้น) ปุ๋ยคอกอัตรา 2 – 4 ตัน/ไร่ การปลูก ระยะปลูก 30x30 ซม.จำนวน 3 แถว ในฤดูร้อน และ 40 x 40 ซม. และ จำนวน 3 แถว ในฤดูฝน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกในหลุมใหญ่หรือลึก เพราะอาจจะทำให้น้ำขังหากการระบายน้ำ ไม่ดี อาจทำให้เน่าเสียหาย ไม่ควรเหยียบหลังแปลงเพาะ จะทำให้ดินแน่น พืชเติบโตได้ไม่ดี ต้นกล้าอายุไม่เกิน 30 วัน หลังย้ายปลูก ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ตามคำแนะนำ ก่อนใส่ปูนขาวหรือดินโดโลไมค์ต้องวัด pH ก่อนตรียมดินหลังย้ายกล้าในฤดูฝนให้ระวังหนอนกระทู้ดำและจิ้งหรีด วิธีการปลูกลงดิน เพาะเมล็ดในถาดหลุม ช่วงระยะเวลา 2-3 วันแรก เก็บไว้ในที่ร่ม รดน้ำ เช้า-เย็นแล้วย้ายถาดเพาะออกแดดในวันที่ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 4 ชม. เมื่ออายุได้ 15-20 วัน จะเริ่มมีใบจริง 3-4 ใบ ทำการย้ายปลูก และรดน้ำเช้า-เย็น หลังจากย้ายปลูกประมาณ 45-50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งไม่ควรเก็บเกี่ยวเกินช่วงเวลานี้ไปเพราะ ผักจะแก่ ทำให้มีรสชาติขมการให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อการเจริญเติบโต การให้ไม่ควรมากเกินไป อาจทำให้เกิดโรคโคนเน่าการให้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งหลังจากปลูก 1 อาทิตย์ และอีก 2 อาทิตย์ ใส่อีกครั้ง ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งหลังจากปลูก 1 อาทิตย์ และอีก 2 อาทิตย์ ใส่อีกครั้ง และปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำอินทรีย์ อัตรา 30-50 ซีซี (3-5 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูก โดยฉีดช่วงเช้า อายุการเก็บเกี่ยว 40-50 วัน การเจริญเติบโต : เป็นพืชที่ต้องการสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10 – 24 องศาเซลเซียส ในสภาพอุณหภูมิสูง การเจริญเติบโตทางใบจะลดลง และพืชสร้างสารคล้ายน้ำนม หรือยางมาก เส้นใยสูง เหนียว และมีรสขมดินที่เหมาะสมต่อการปลูกควรร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ และมีอินทรีย์วัตถูสูง หน้าดินลึก และอุ้มน้ำได้ดีปานกลาง สภาพความเป็นกรด - ด่างของดินอยู่ระหว่าง 6.0 – 6.5 พื้นที่ปลูกควรโล่งและได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ เนื่องจากใบผักสลัดเรดโบว์มีลักษณะไม่ทนต่อฝน ดังนั้นในช่วงฤดูฝนควรปลูกใต้โรงเรือนประโยชน์ : ช่วยสร้างเม็ดเลือด บำรุงสายตา บำรุงประสาท เส้นผม สายตา และกล้ามเนื้อ มีธาตุเหล็กและโฟเลทสูง วิตามินซีสูงกว่าสีเขียว มีกากใยอาหารมากย่อยง่าย ช่วยล้างผนังลำไส้ กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้