พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

สลัดไต้หวัน

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะใบเป็นแผ่นรูปหยดน้ำ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบมีลักษณะฉ่ำน้ำ ใบขึ้นซ้อนกันเป็นชั้นๆ

ข้อมูลอื่นๆ

เป็นพืชผักที่นิยมบริโภคสด โดยเฉพาะในสลัด บำรุงสายตา บำรุงเส้นผม บำรุงประสาท บำรุงกล้ามเนื้อ บำรุงผิว และช่วยลดคอเรสเตอรอล