พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

โรสแมรี่ (Rosemary)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา
ใบ ใบมีรูปร่างคล้ายเข็ม มีกลิ่นหอม และเขียวอยู่ตลอดปี

ข้อมูลอื่นๆ

ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง แก้จุกเสียดแน่นท้อง แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ
ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
ช่วยรักษาอาการปวดศีรษะ
ช่วยบำรุงไต บำรุงหลอดเลือด
โรสแมรี่เป็นเครื่องเทศที่ใช้ปรุงอาหารทำให้มีกลิ่นหอม เช่น หมักเนื้อ