พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ถั่วฝักยาวพันธุ์ลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล

มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-447-8585 ถึง 8

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ถั่วฝักยาวพันธุ์ลายเสือจักรพันธ์เบอร์ 1 เป็นถั่วฝักยาวที่ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ Y017 มีลักษณะฝักสีเขียว ให้ผลผลิตจำนวนฝักสูง ออกดอกเร็ว ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์จาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผสมกับสายพันธุ์พ่อ Y023 ซึ่งเป็นถั่วฝักยาวพันธุ์พื้นเมืองจากชนเผ่าอาข่า จ.เชียงราย ฝักมีสีเขียวอ่อน ลายสีแดง ฝักค่อนข้างสั้น เปลือกหนา ผิวฝักมีลักษณะหยาบกระด้าง โดยทำการผสมข้ามเมื่อปี 2551 ทำการคัดเลือกพันธุ์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 รอบ ได้ถั่วฝักยาวที่มีความคงที่ทางพันธุกรรม จากนั้นทำการปลูกทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ร่วมกับสายพันธุ์อื่นๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมุงกุฎราชกุมารี ได้เสด็จและทรงคัดเลือกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 และได้ทรงคัดเลือกพันธุ์ดังกล่าว จากนั้นได้ทำการปลูก ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมทั้งถวายรายงานข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า "ถั่วฝักยาวพันธุ์ลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1"

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ถั่วฝักยาวสำหรับบริโภค ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis
ต้น ลักษณะการเจริญเติบโตแบบขึ้นค้าง (indeteminate)
ใบ รูปใบหอกค่อนข้างกว้าง (ovate-lanceolate) ขนาดใบย่อยส่วนปลายความกว้างใบ10.14 เซนติเมตร ความยาวใบ 17.77 เซนติเมตร ก้านใบสีเขียว
ดอก สีของกลีบกลางดอก (color of standard) มีสีขาวอมม่วงเล็กน้อย สีของกลีบคู่ข้าง(color of wing) มีสีขาวอมม่วงเล็กน้อย
ผล ฝักสดเป็นสีเขียวลายม่วง สีปลายฝักเป็นสีเขียว ปลายฝักมีลักษณะมน (obtuse) ความยาวฝักประมาณ 63.50 เซนติเมตร ความกว้างฝักประมาณ 0.65 เซนติเมตร น้ำหนักฝักประมาณ 21.55 กรัม ความหนาเนื้อประมาณ 0.13 มิลลิเมตร ผิวฝักมีลักษณะย่น (wrinkle)
เมล็ด รูปร่างเมล็ดเป็นรูปไต (kidney shape) เมล็ดมีสีดำมีจุดสีน้ำตาล สีขั้วเมล็ด(white or cream) สีขาวหรือครีม เมล็ดมีจำนวนประมาณ 11.96 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก100 เมล็ด เท่ากับ 24.75 กรัม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา