พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธร เบอร์ 1

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล

มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-447-8585 ถึง 8

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ถั่วฝักยาวพันธุ์สิริธรเบอร์ 1 เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงที่ได้จากการผสมข้ามจากพันธุกรรมที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยการใช้สายพันธุ์แม่ Y007 มีลักษณะเป็นถั่วฝักยาวพันธุ์เนื้อ ฝักสีเขียว ให้ผลผลิตสูง ผสมกับสายพันธุ์พ่อ Y009 ซึ่งเป็นถั่วฝักยาวที่มีฝักยาวสีแดง แต่ผลผลิตต่ำ โดยทำการผสมข้ามในปี 2551 ทำการคัดเลือกพันธุ์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 รอบ ได้ถั่วฝักยาวที่มีลักษณะต่างจากเดิมและมีความคงที่ทางพันธุกรรม จากนั้นทำการปลูกทดสอบและเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ร่วมกับสายพันธุ์อื่น ๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมุงกุฎราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงคัดเลือกพันธุ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นทำการปลูก ณ ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมทั้งถวายรายงานข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ พระองค์ได้ทรงพระราชทานนามว่า "ถั่วฝักยาวพันธุ์สิรินธรเบอร์ 1" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ถั่วฝักยาวสำหรับบริโภค ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis
ต้น ลักษณะการเจริญเติบโตแบบขึ้นค้าง (Indeteminate)
ใบ รูปใบหอกค่อนข้างกว้าง (ovate-lanceolate) ขนาดใบย่อยส่วนปลายความกว้างใบ 11.14 เซนติเมตร ความยาวใบ 17.16 เซนติเมตร ก้านใบสีเขียว
ดอก กลีบกลางดอก (color of standard) สีม่วงอ่อน กลีบคู่ข้าง (color of wing) สีม่วงอ่อน
ผล ฝักสดเป็นสีม่วงอมแดง สีปลายฝักเป็นสีเขียว ปลายฝักมีลักษณะมน(obtuse) ความยาวฝักประมาณ 58.39 เซนติเมตร ความกว้างฝักประมาณ 0.65 เซนติเมตร น้ำหนักฝักประมาณ 20.19 กรัม ความหนาเนื้อประมาณ 0.13 มิลลิเมตร ผิวฝักมีลักษณะย่น (wrinkle)
เมล็ด รูปร่างเมล็ดเป็นรูปไต (kidney shape) สีเมล็ดแดงลายขาว สีขั้วเมล็ด (white or cream) สีขาว หรือครีม เมล็ดมีจำนวน 11.56 เมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 23.65 กรัม

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา