พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ต้นหอม

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท เป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในสกุลเดียวกับกระเทียม มีหัวใต้ดินใช้สะสมอาหาร
ใบลักษณะยาวกลาง ทั้งดอก ใบ และหัวมีกลิ่นหอมฉุน

ข้อมูลอื่นๆ

ใบและหัวของต้นหอมกินเป็นผักเคียงกับอาหารหลากหลายชนิด เช่น ข้าวผัด ยำ โจ๊ก ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ประโยชน์ของต้นหอมแก้อาการท้องผูก การขับถ่ายเป็นปกติ ท้องไม่ผูกง่าย และแก้หวัดได้