พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

โมโรเฮยะ ชื่อสามัญ : Moroheiya, Jew’s mallow, Jute mallow

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ชื่อ : โมโรเฮยะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corchorus capsularis Linn

ชื่อวงศ์ : Malvaceae

ชื่อสามัญ : Moroheiya, Jew’s mallow, Jute mallow

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นพืชในตระกูลปอกระเจากินใบ มีลักษณะคล้ายปอกระเจาฝักขาว แต่มีขนาดใบ ดอก และเมล็ดเล็กว่าพันธุ์ปอกระเจา
ต้น ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร แตกกิ่งมาก ไม่มีหนาม
ใบ ใบสีเขียว ยาวรี คล้ายใบกระเพรา ออกดอกเมื่ออายุ 70-80 วัน เจริญเติบโตเร็วและแตกกิ่ง

ข้อมูลอื่นๆ

การกระจายพันธุ์ : มีต้นกำเนิดที่ประเทศอียิปต์การเพาะปลูก : หว่านเมล็ดผักในแปลงที่เตรียมไว้ ต้นกล้าจะงอกจากเมล็ด ภายใน 12-15 วัน อายุแค่ 6 เดือน จะมีความสูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ให้น้ำทุกๆ 2-3 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน เมื่อฝักแก่จัด อายุประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บมาใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปฤดูปลูกที่เหมาะสมตั้งแต่เดือน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ถ้าปลูกก่อนหรือหลังช่วงนี้ ต้นปอจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นน้อย ออกดอกเร็ว ใบเล็กและจะให้ผลผลิตต่ำการเจริญเติบโต : เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายจนถึงดินร่วนเหนียว ทนทานต่อภาวะอากาศร้อนแล้งได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ : เป็นผักที่มีเส้นใยอาหารรวมอยู่มาก โดยเฉพาะ วิตามินเอ เบต้าแคโรทีน แคลเซียม วิตามินบี1 วิตามินบี2 เกลือแร่ และสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เช่น ซุปผัก หรือนำผักมาบดเป็นผง เพื่อเป็นวัตถุดิบปรุงแต่งในอาหาร เช่น บะหมี่ผักโมโรเฮยะ คุกกี้ ขนมปัง ฯลฯ