พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) พันธุ์จักรพันธ์ 1

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล

มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-447-8585 ถึง 8

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

มะเขือเทศพันธุ์จักรพันธ์ 1 (พันธุ์พื้นเมืองเบอร์ 2) เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์จากมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมือง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รวบรวมพันธุ์มาจากบ้านวังเลียบ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นำมาทดลองปลูกที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกแบบผสมเปิดและคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในกลุ่มประชากรที่เป็นพันธุ์เดียวกัน (Mass selection) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2559 นับจำนวนรุ่นที่คัดเลือกมาเป็นจำนวน 7 รุ่น ทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ให้ลักษณะต้นคงที่ มีผลผลิตสูง เจริญเติบโตดี ปลูกได้ตลอดปี เป็นพันธุ์ที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีนำไปปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จังหวัดพิษณุโลกเจริญเติบโตได้ดีสามารถให้เมล็ดพันธุ์ได้จำนวนมาก และได้นำไปให้เกษตรกรในเครือข่ายของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ ปลูกแล้วเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรดี นอกจากนี้ยังปลูกส่งร้านจันกะผักเป็นประจำ

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อสามัญ Tomato ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L.วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system)
ต้น ทรงพุ่มกว้าง 52 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร ลำต้นมีขนปกคลุม เจริญเติบโตแบบไม่ขึ้นค้างหรือไม่ทอดยอด (determinate) ยาว 50 – 100 เซนติเมตร ปล้องยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร
ใบ ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบแทรกเล็ก ๆ ระหว่างใบย่อย (potato leaf type) ใบย่อย 5 ใบ กว้างประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร ยาวน้อยกว่า 10 เซนิตเมตร ทิศทางของใบ กึ่งตั้ง (semi-erect)
ดอก ช่อดอก (inflorescence) ยาว 9 – 11 เซนติเมตร ดอกย่อยน้อยกว่า 15 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ จำนวนกลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง ก้านเกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้ (slightly exserted)
ผล ติดผลเป็นช่อประมาณ 5 ผล ผลแบบมีเนื้อมีหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) รูปทรงกลม กว้าง 3.5 – 3.6 เซนติเมตร ยาว 3.5 – 3.6 เซนติเมตร เนื้อหนา 0.42 - 0.48 เซนติเมตร แกนกลางหนา 1 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) หลุดง่าย รูปร่างของไหล่ผลบุ๋มปานกลาง รูปร่างของก้นผลมน (obtuse) ไม่มีลายเส้นและไม่มีลายจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผลสุก เมื่อตัดตามขวาง จำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง
เมล็ด เมล็ดรูปไข่ (ovate) น้ำหนัก 1000 เมล็ด 2.1 กรัม สีของเมล็ด น้ำตาล

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา