พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

มะเขีอขาวกรอบ

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก
ดอก ลักษณะดอกสีขาว เป็นช่อที่ซอกใบ
ผล ผลมีลักษณะกลมสีขาวทั้งผล ขนาดเล็กพอคำ

ข้อมูลอื่นๆ

ผลมะเขือขาวกรอบ ใช้รับประทานเป็นผักคู่กับอาหารต่างๆ อาทิ น้ำพริก ลาบ ซุบหน่อไม้ เป็นต้น สรรพคุณ ช่วยลดไข้ ช่วยต้าน และยับยั้งมะเร็งตับ และมะเร็งลำไส้ ช่วยลดการอักเสบ