พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผักชีฝรั่ง

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ราก รากนำมาต้มรับประทานแก้ไข้เป็นหวัด ช่วยขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ
ใบ ใบแทงออกจากเหง้าที่เป็นลำต้น เรียงเวียนรอบเหง้า แน่นเป็นกระจุก ประโยชน์หลักสำหรับปรุงอาหารเพื่อปรับปรุงกลิ่นรสอาหาร รักษาหวัด ช่วยเจริญอาหาร
ดอก ดอกแทงออกตรงกลางของลำต้น มีก้านดอกแข็ง นิยมนำมาปรุงอาหาร โดยเฉพาะเมนูยำ ต้มยำ ซุปหน่อไม้ ลาบ เป็นต้น