พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผักชี

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก
ใบ ใบติดกับลำต้น มีใบย่อยเป็นจำนวนมาก ใบหยักลึกเข้าหากลางใบ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบนำมารับประทานนำมาใช้ปรับแต่งหน้าอาหาร
ช่วยถนอมอาหาร ช่วยดับกลิ่นเนื้อและกลิ่นคาวต่าง และรากผักชี นิยมมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้ม
สรรพคุณ ช่วยบำรุงและรักษาสายตา ช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้น ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย