พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

กาสะลองคำ ชื่อสามัญ : Tree Jasmine

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ชื่อ : กาสะลองคำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis

ชื่อวงศ์ : Bignoniaceae

ชื่อสามัญ : Tree Jasmine

ชื่ออื่น : กากี แคะเป๊าะ สำเภาหลามต้น จางจืด สะเภา อ้อยช้าง ปีบทอง

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นไม่ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบ สูง 5-15 ม. เรือนยอดแผ่เป็นชั้นแคบและโปร่ง กิ่งก้านเรียวเล็กห้อยลู่ลง กิ่งอ่อนมีช่องอากาศสีขาวกระจาย เปลือกนอกแตกล่อนเป็นสะเก็ดหนานุ่ม สีเทาหรือสีน้ำตาลอมเหลือง เปลือกในสีเหลืองนวล
ต้น ลำต้น : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 6-15 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว เรือนยอดแผ่นเป็นชั้น ลำต้นเปลาตรง กิ่งก้านเล็กและลู่ลง เปลือกสีเทา แตกสะเก็ดเล็กน้อยมีช่องอากาศขนาดใหญ่ทั่วไป
ใบ ใบ :ประกอบแบบขนนก 3 ชั้น เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ยาว 20-60 ซม. ใบย่อย 3-5 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปรี รูปใบหอก กว้าง 2-4.6 ซม. ยาว 5-12 ซม. ปลายใบแหลมยาวโคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ หลังใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ท้องใบเรียบสีอ่อนกว่า แผ่นใบบาง เส้นแขนงใบข้างละ 4-5 เส้น ก้านใบย่อยยาว 0.3-1.1 ซม.
ดอก ดอก :สีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มี 3-10 ดอก ช่อดอกยาว 1-1.7 ซม. มีขนนุ่มประปราย กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายรูปกระสวยแกมรูปไข่ สีน้ำตาลแดง มีขนนุ่มทั่วไป กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม.
ผล ผล :แห้งแตก เป็นฝัก รูปทรงกระบอกยาว 30-45 ซม. ผลแก่จะบิดเวียนและแตก 2 ซีก เมล็ด แบน มีจำนวนมาก มีปีกแคบยาว 2 ข้าง

ข้อมูลอื่นๆ

ระยะติดดอก - ผล : เริ่มติดดอก : กุมภาพันธ์ สิ้นสุดระยะติดดอก : เมษายน

เริ่มติดผล : พฤษภาคม สิ้นสุดระยะติดผล : มิถุนายน

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณชื้นและชายป่าดิบแล้งตามเชิงเขา ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มเบียดกันเป็นกลุ่มไม่แผ่กว้าง พุ่มใบสวยงาม ควรปลูกเป็นจุดเด่นตามมุมของพื้นที่หรือปลูกใกล้ทางเดินเพราะดอกสวยงามแต่ซ่อนอยู่ตามกิ่งการปลูกและการขยายพันธุ์ : ดินร่วนปนทราย โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง และแยกหน่อ


แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา