พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พันธุ์ไม้ และพันธุ์ผัก

พริกขี้หนูพันธุ์ปู่เมธเบอร์ 1

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล

มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-447-8585 ถึง 8

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นาเมล็ดพันธุ์มาจากสหรัฐอเมริกาในปี 2554 เมล็ดพันธุ์นี้ได้นำมาปลูกไว้ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำการคัดเลือกจากประชากรดังกล่าวโดยการคัดเลือกรายต้น ได้จำนวน 9 ต้น นำมาปลูก ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาลักษณะทางการเกษตรต่างๆ พร้อมทั้งทำการผสมตัวเอง 1 รอบต่อมา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงคัดเลือกจากประชากรดังกล่าว และได้ทรงคัดเลือกสายพันธุ์ JP 010 5 จากนั้นคณะผู้วิจัยได้นำสายพันธุ์ดังกล่าวปลูกคัดเลือกอีกจำนวน 4 รอบ จนมีลักษณะคงที่ และปลูกศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการปลูกถวายเพื่อทอดพระเนตรและทรงพระราชทานนามว่า "ปู่เมธเบอร์ 1"

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท พริกเผ็ด (Capsicum frutescens L.) / พืชล้มลุก
ต้น แบบพุ่ม (Compact) มีการแตกกิ่งแบบหนาแน่น ลำต้นสีเขียว (green) ความสูงของ ลำต้น 33.50 เซนติเมตร
ใบ รูปหอก (lanceolate) สีเขียว (green)
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีขาว อายุการออกดอก 35-40 วันหลังย้ายปลูก (ต้นกล้าอายุ 25-30 วัน)
ผล การติดผลชี้ตั้งขึ้น ขนาดผลกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาวผล 3 เซนติเมตร ความยาวก้านผลประมาณ 2.5 เซนติเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว ผลแก่เป็นสีแดงเข้ม รูปส่วนบนของผลเป็นรูปมน (obtuse) รูปร่างส่วนปลายผลแหลม (pointed) รูปร่างผลเรียวยาว (elongate) น้ำหนักผลประมาณ 0.52 กรัมต่อผล ความหนาเนื้อ น้อยกว่า 0.05 เซนติเมตร จำนวนผลประมาณ 237 ผลต่อต้น
เมล็ด จำนวนเมล็ดประมาณ 33.3 เมล็ดต่อผล

ข้อมูลอื่นๆ

1. ติดผลเป็นช่อ, 2. ดก ต้นเตี้ย เก็บเกี่ยวง่าย, 3. ทรงพุ่มเตี้ย เหมาะสำหรับปลูกใส่กระถาง


แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา