พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พันธุ์ไม้ และพันธุ์ผัก

มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) พันธุ์จักรพันธ์ 2

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล

มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02-447-8585 ถึง 8

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

มะเขือเทศพันธุ์จักรพันธ์ 2 (มะเขือเทศพันธุ์เบอร์ 4) เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์จากพันธุ์มะเขือเทศที่เกษตรกรปลูกเก็บและเมล็ดพันธุ์เองต่อเนื่องมาหลายปี และนำผลผลิตมาจาหน่ายที่ตลาดบ้านสา ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รวบรวมพันธุ์นำมาปลูกคัดเลือกต่ออีก 6 รุ่น จนกระทั่งได้มะเขือเทศที่มีลักษณะผลเหมาะสม สำหรับรับประทานสด ผลสีแดงสด เนืองจากพันธุ์มะเขือเทศนี้เป็นพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกไว้เป็นลำดับที่ 4 จึงให้ชื่อชั่วคราวเป็น มะเขือเทศพันธุ์เบอร์ 4 ซึ่งมีลักษณะลำต้นตั้งตรงทอดยอด แข็งแรง ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม ทรงพุ่มโปร่ง สม่ำเสมอเห็นผลได้ชัดเจน ทนต่อโรคใบไหม้ มีขนาดผลเหมาะสม ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลสุกสีแดงทั้งผล ผลผลิตสูง สามารถปลูกได้ทุกฤดูแต่ฤดูฝนต้องปลูกในโรงเรือน มีขนอ่อน ๆ ปกคลุมลำต้น ใบเป็นใบประกอบมีขนาดไม่เท่ากัน ขอบใบเป็นหยัก ดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบ สีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียว ผลเป็นผลเดี่ยว มีขนาดรูปร่างรี เปลือกผลบางมัน เนื้อภายในมีรสหวานอมเปรี้ยว เมล็ดมีจำนวนน้อย

 

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อสามัญ Tomato ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก ไม้ล้มลุก
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system)
ต้น ทรงพุ่มกว้าง 70 - 84 เซนติเมตร สูง 100- 130 เซนติเมตร ลำต้นมีขนปกคลุม เจริญเติบโตแบบกึ่งทอดยอด (semi-determinate) ยาวมากกว่า 100 เซนติเมตร ปล้องยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร
ใบ ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบแทรกเล็ก ๆ ระหว่างใบย่อย (potato leaf type) ใบย่อย 5 ใบ กว้างประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร ยาวน้อยกว่า 10 เซนิตเมตร ทิศทางของใบ แนวราบ (horizontal)
ดอก ช่อดอก (inflorescence) ดอกย่อย 5 - 13 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ จำนวนกลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง ก้านเกสรเพศเมียอยู่ระดับเดียวกับเกสรเพศผู้ (same level as stamen)
ผล ติดผลเป็นช่อประมาณ 5 - 13 ผล ผลแบบมีเนื้อมีหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) รูปทรงรี กว้าง 2.4 เซนติเมตร ยาว 3.0 เซนติเมตร เนื้อหนา 0.3 เซนติเมตร แกนกลางหนา 1 - 2 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) หลุดง่าย รูปร่างของไหล่ ผลแบน (flat) รูปร่างของก้นผลแหลม (pointed) ไม่มีลายเส้นและไม่มีลาย จุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผลสุก เมื่อตัดตามขวาง จำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง
เมล็ด เมล็ดรูปไข่ (ovate) น้ำหนัก 1000 เมล็ด 1.74 กรัม สีของเมล็ด น้ำตาล

แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา