พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

พืชพรรณ ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา

ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage)

สแกน QR CODE

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

-

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ข้อมูลอื่นๆ

ผักในตระกูลกะหลํ่าปลีที่มีคุณประโยชน์สูง เนื่องจากให้โฟเลทหรือกรดโฟลิค ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นต่อการพัฒนาและแบ่งตัวของเซลล์ของทารกในครรภ์มารดา ช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงมีแคลเซียมสูงช่วยสร้างกระดูกและฟัน นอกจากนี้ยังให้สารอาหารอื่นๆ เช่น ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวิตามินซี และมีเส้นใยสูงมากซึ่งดีต่อระบบขับถ่าย สามารถรับประทานสดหรือนำมาปรุงอาหารประเภทต่างๆ


แกลเลอรี่รูปภาพ

ฐานข้อมูลพืชพรรณไม้ภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา